Följ Unga Örnar Borlänge på Facebook

Instagram

Följ Unga Örnar på Instagram

Följ vår sommarverksamhet i Båtsta

Om Unga Örnar Borlänge

Unga Örnars vision

Unga Örnar vill skapa ett demokratiskt, jämlikt och solidariskt samhälle där alla barn och unga har en rolig och meningsfull fritid där de får ta plats och påverka.