Om Unga Örnar

Unga Örnar är en organisation där barn, unga och vuxna kämpar för barns rättigheter. Unga Örnar som organisation jobbar för demokrati, solidaritet och jämlikhet. Det viktigaste för oss är att ALLA BARN HAR RÄTT ATT HA KUL!

I Unga Örnar fattar barn och unga själva beslut om vad de ska göra och hur verksamheten ska se ut. På så sätt lever och lär vi demokrati. Unga Örnar finns för att skapa en rolig fritid som inte kostar för mycket. Vi kämpar också för att förbättra barns villkor i Sverige och i andra delar av världen. Vi driver barnpolitiska frågor utifrån FNs barnkonvention och vår verksamhetsidé som går ut på att vara en organisation för barn, ungdomar och vuxna som arbetar för en bättre, tryggare och roligare värld.

Att vara medlem eller ledare
Som medlem eller ledare i Unga Örnar kan du delta i verksamhet, läger eller utbildningar. Du kan starta ny verksamhet eller vara med i den som redan finns. Vårt mål är att du som tar plats i vår verksamhet ska bli bättre på att ta plats i din vardag för att påverka. Vi är övertygade om att den demokratiska utvecklingen i Sverige börjar i ett föreningsliv nära vardagen som gör barn och unga till aktörer. Genom aktiva barn och unga kan vi också se till att Sverige lever upp till Barnkonventionen.
I Unga Örnar är alla barn- och unga välkomna att delta i verksamheten. Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som kämpar för att Sverige och andra länder ska följa och göra FNs konvention om barnets rättigheter till lag.

Unga Örnar och jämlikheten
Vi arbetar med ett jämlikhetsperspektiv i vår verksamhet där alla ska känna sig välkomna. Vi tycker att ojämlikheten i samhället är ett problem och vill genom vår verksamhet se till att fler barn och unga kan delta i en meningsfull fritid. Vi har som ambition att alla ska kunna delta och att det inte ska kosta för mycket. Det är en bra sak men det är också ett politiskt ställningstagande. Vi opinionsbildar lokalt och nationellt i jämlikhetsfrågor. Våra medlemmar har beslutat att vi ska driva frågor om att alla barn ska klara skolan, kunna delta i en aktiv fritidsverksamhet och få rätt till hälsa och sjukvård.

Unga Örnars historia
Unga Örnar startades 1931 av arbetarrörelsen. Det fanns ett behov av en organisation som utanför kyrkan erbjöd fritids- och kulturverksamhet för arbetarklassens barn. 1933 bröt sig Unga Örnar loss och blev partipolitiskt obundna även om vi fortsatte att dela arbetarrörelsens värderingar om jämlikhet och allas lika värde. Nästan ett sekel senare bedriver vi fortfarande fritids- och kulturverksamhet genom läger och gruppverksamhet.